Szukasz czegoś?

Wciśnij enter aby wyszukać wpisaną frazę.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEDSZKOLACH NARCIARSKICH I OBOZACH MŁODZI DZIELNI (2018/2019)

14 paz 2018
Snowflake. Never the same! PRZEDSZKOLA SF, WYJAZDY "MŁODZI DZIELNI"
  SEZON 2018/2019
 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

W PRZEDSZKOLACH SF / WYJAZDACH "MŁODZI DZIELNI"

 

Prosimy ​o zapoznanie się z poniższymi zasadami udziału w przedszkolach Snowflake / wyjazdach „Młodzi Dzielni”:

 

1. Każdy z rodziców powinien zapoznać się z treścią ogólnych warunków uczestnictwa jeszcze przed zgłoszeniem dziecka na wyjazd.

2. Nieprzestrzeganie poniższych zasad może skutkować usunięciem dziecka z zajęć bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.


BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Trzeba wziąć pod uwagę, że narciarstwo alpejskie niesie za sobą ryzyko kontuzji. Zajęcia na stoku mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Dołożymy wszelkich starań, by nasze zajęcia były jak najbezpieczniejsze. Nie da się jednak uniknąć wszystkich groźnych sytuacji.

2. Każdy z uczestników wyjazdu bierze udział w szkoleniu za zgodą rodzica/opiekuna i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu i sprzęcie powstałe podczas uczestnictwa w szkoleniu oraz wyrządzone przez osoby trzecie. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku naszego niedbalstwa w organizacji zajęć.

3. Na potrzeby finansowego zabezpieczenia się przed ww. szkodami, uczestnik szkolenia musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie (z włączeniem sportów o podwyższonym ryzyku). Rodzic, wpłacając zadatek potwierdzający udział dziecka w przedszkolu, zaświadcza o posiadaniu przez dziecko aktualnej polisy ubezpieczeniowej na czas jego trwania.

4. Dla zminimalizowania ryzyka uczestnik szkolenia zobowiązany jest do stosowania poleceń instruktorów.


ZAPISY NA WYJAZD

 

1. Wszystkie bieżące informacje nt. wyjazdów i treningów znajdują się na stronie snowflake.pl

2. Zgłoszenie na wyjazd odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony ww. miejscach. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na wyjazd.

3. Potwierdzeniem miejsca na wyjeździe jest wpłata bezzwrotnego zadatku, którego wysokość i termin płatności określa mailowa odpowiedź na wypełniony formularz zgłoszeniowy.

4. Niewpłacenie zadatku w terminie upoważnia​ nas​ do anulowania rezerwacji i natychmiastowej sprzedaży miejsca innej osobie.


PŁATNOŚCI

 

1. W odpowiedzi na wypełniony formularz zgłoszeniowy przesłana zostanie kalkulacja szkolenia wraz z informacją o wysokości i terminie płatności zadatku potwierdzającego miejsce na szkoleniu.

2. O ile nie zaznacz​ymy​ w ofercie inaczej, bezzwrotny zadatek będzie obejmować: potwierdzenie zakwaterowania (o ile pośrednicz​ymy​ w jego organizacji), opłatę kosztów trenerów (zakwaterowanie, dojazd z Warszawy i na stok, karnet, wyżywienie w hotelu i poza nim).

3. Uzgodniona kwota wyjazdu nie zmienia się, nawet jeśli w ostatniej chwili zrezygnuje kilka osób.


REZYGNACJE, ZWROTY

 

1. Moż​na​ odwołać przyjazd dziecka w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Potrącony zostanie wtedy wpłacony zadatek.

2. W przypadku rezygnacji na krócej niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia, potrącona zostanie połowa kwoty należnej za cały wyjazd. Zabezpiecza ona pokrycie kosztów wyjazdu nie zwiększając wydatków pozostałych uczestników szkolenia.

3. W przypadku rezygnacji na 7 lub mniej dni przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia, potrącona zostanie całość kwoty należnej za cały wyjazd.

4. W przypadku choroby, kontuzji lub jakiejkolwiek innej sytuacji losowej, która zdarzy się już w trakcie trwania szkolenia i uniemożliwi dalsze uczestnictwo dziecka w szkoleniu, opłata wzniesiona pierwszego dnia pobytu nie zostanie zwrócona (możliwa jest tylko częściowa refundacja karnetu).

5. Wiem​y​, że przyczyny nieplanowanego skrócenia pobytu dziecka są od Ciebie czasem niezależne, więc o ile to możliwe, postaram​y​ się zniwelować Twoje straty np. przyjęciem dodatkowej osoby na szkolenie.

6. Jeśli znajdziesz kogoś, kto w przypadku rezygnacji dziecka z wyjazdu, weźmie w nim udział na takich samych warunkach, to po zaksięgowaniu przez ​nas​ od niej wpłaty, zwróc​imy​ Ci wszystkie pieniądze, które od Ciebie otrzyma​liśmy​ na poczet rezerwacji Twojego dziecka.

7. W sytuacjach niezależnych od ​nas​ uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia już na miejscu (tj. złe warunki atmosferyczne, zamknięte z powodu pogody wyciągi, nadmierny wiatr, duży opad śniegu, duża liczba osób na stoku, itp.) opłata za cały wyjazd nie zostanie zwrócona (możliwa jest częściowa refundacja karnetu).

8. W sytuacjach niezależnych od​ nas,​ uniemożliwiających wyjazd na szkolenie (brak śniegu, zamknięcie lodowców, długoterminowa awaria wyciągów) wyjazd zostanie odwołany, a wpłacone zadatki zwrócone. Równolegle złoż​ymy​ alternatywną propozycję wyjazdu w tym terminie, ale w inne miejsce, która może różnić się finansowo (in plus albo in minus). Decyzja o ewentualnym wyjeździe będzie leżała w gestii rodziców/opiekunów uczestników niedoszłego szkolenia.DANE OSOBOWE, PRAWA DO WIZERUNKU

 

1. Zapisując dziecko na wyjazd wyrażasz zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przeze mnie jego danych osobowych w celu realizacji imprezy szkoleniowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zgłoszenia i rezerwacji hotelowych. Zawsze masz prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Zapisując dziecko na wyjazd wyrażasz zgodę (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (informację o kolejnych wyjazdach będą przesłane za pośrednictwem systemu Newsletter). O naszej polityce prywatności i prawach względem swoich danych osobowych możesz poczytać tutaj

3. Większość filmów nagrywam​y​ w celach edukacyjnych na potrzeby popołudniowej analizy. Zapisując się na wyjazd wyrażasz zgodę na publikację zdjęć i nagrań z wizerunkiem dziecka na potrzeby Snowflake Jan Sołtys na stronie internetowej, portalach społecznościowych i w pozostałych materiałach promocyjnych.


PODSUMOWANIE

 

1. Uczestnictwo dziecka w szkoleniu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższych Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

2. Niedopełnienie warunków uczestnictwa jest jednoznaczne z rezygnacją z obozu i będzie rozpatrywane zgodnie z warunkami rezygnacji.