Szukasz czegoś?

Wciśnij enter aby wyszukać wpisaną frazę.

PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

DOKUMENTY WYJAZDOWE

 


PDF  Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych oraz korzystania z usług turystycznych SF ADVENTURE s.c.

 

PDF  Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i PUNPUT województwa mazowieckiego (nr 2267)

 

PDF  Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki (TU Europa S.A.)

 

PDF  Ogólne Warunki Ubezpiecznia podróży zagranicznej Hestia Biznes Podróż (STU ERGO Hestia S.A)

 

PDF  Oświadczenie dorosłego o zdolności udziału w zajęciach sportowych

 

 

OBÓZ SAMODZIELNY

 

  Karta Uczestnika

 

PDF  Upoważnienie do wykonania świadczeń medycznych

 

PDF  Oświadczenie o zdolności dziecka na udział w zajęciach sportowych dziecka

 

PDF  Upoważnienie do odbioru dziecka z wyjazdu

 

PDF  Upoważnienie do samodzielnego powrotu dziecka

 

PDF  Zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych

 

 

REGULAMINY

 

PDF  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczą

 

  Regulamin rodzinnego obozu zimowego (w opracowaniu)

 

  Regulamin przedszkola narciarskiego (w opracowaniu)

 

  Regulamin juniorskiego obozu zimowego (w opracowaniu)

 

  Regulamin rodzinnego obozu letniego (w opracowaniu)

 

PDF  Regulamin juniorskiego obozu letniego

 

TRENINGI OGÓLNOROZWOJE

 

  Zgody i oświadczenia rodzica dziecka biorącego udział w treningach ogólnorozwojowych

 

 

RODO

 

PDF  Polityka prywatności - System rezerwacji online

 

PDF  Polityka prywatności plików cookies

 

PDF  Polityka prywatności - strona WWW